Jdi na obsah Jdi na menu
 


O NÁS: 


Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1976 jako trojtřídní mateřská škola. Nachází se v pěkném prostředí starší zástavby na ulici Divišova.

img_4511-kopie.jpg

 Sídlí v samostatně stojící dvoupodlažní budově, která je obklopena rozlehlou zahradou s pískovišti, houpačkami, dětskými domečky a průlezkou se skluzavkou. 

Školní zahrada je vybavená tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové a další aktivity po celý rok.

 

 

 

 

Naše mateřská škola má tři třídy, které jsou označené barevnými pastelkami – modráčervená a žlutá pastelka. Každá třída má samostatný vchod, šatny, herny i prostory pro ukládání hraček a pomůcek. Třídy jsou věkově heterogenní, jsou zde zařazeny děti ve věku od 3 do 7 let.

Třída modrá pastelka je třída logopedická. Je rozdělena na dvě menší třídy  po 12 dětech. Logopedickou péči zde zajišťují speciální pedagogové v rámci skupinové a individuální terapie.

img_4517-kopie.jpg

 

 img_4516-kopie.jpg

 

Filosofií naší mateřské školy je: 

rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vytvářet předpoklady k pozdějšímu vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Věnujeme náležitou pozornost dětem s narušenou komunikační schopností. Spolupracujeme se SPC Brno, Veslařská, SPC Vyškov a PPP Blansko.

 Zajišťujeme odbornou diagnostickou a logopedickou péči, péči psychologa, rozvoj jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky, dechová cvičení a logopedickou poradnu pro děti z běžných tříd.

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Upovídané pastelky". Program je sestaven do 5 tématických celků:

- Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh

- Svátky pěkně oslavíme, radosti si nadělíme

- Ať je léto nebo zima, ve školce je vždycky prima

- Ve školce nás všechno baví, pečujeme o své zdraví

- Každý mluví, tak jak umí, hlavně když se dorozumí

Tematické celky obsahují  konkrétní ucelené, uspořádané a navazující témata. U jednotlivých témat jsou stanoveny klíčové kompetence a vymezeny dílčí vzdělávací cíle platící pro daný tématický celek. Tematické celky jsou v ŠVP zpracovány dle požadavků RVP PV. Dále jsou rozpracovány v týdenních plánech na jednotlivých třídách a zpětně hodnoceny. Časové období jednotlivých témat je odvozeno individuálně od náročnosti daného tématu a zpětné vazby dosažených výsledků práce s dětmi.

img_4505-kopie.jpg

img_4501-kopie.jpg

 img_4502-kopie.jpg